Úvod

Petangový klub mládeže Turiec bol obnovený v roku 2018. Prví mládežníci začali svoje prvé tréningy a aj prvé súťaže. Pôsobíme na Evanjelickej spojenej škole v Martine a Základnej škole Hany Zelinovej vo Vrútkach.

Začína jarná časť Turčianskej petangovej ligy. Registrovaní súťažiaci, stretneme sa každú nedeľu o 14:00 v Areáli SIM Martin – Priekopa

Naši ľudia: Tréner: Miroslav Ritomský, kontakt: +421 905 793 983

Petang je hra pre každého!

Kontakt: Petangový klub mládeže Turiec, občianske združenie

Adresa: 9. mája 88/13, 038 52 Podhradie

IČO: 42060648

Rozpis tréningov:

streda: 15:00 Evanjelická spojená škola v Martine, Zborový dom

nedeľa: 13:00 Areál SIM, Martin – Priekopa