Rozpis tréningov

streda: 15:00 Evanjelická spojená škola v Martine, Zborový dom

nedeľa: 13:00 Areál SIM, Martin – Priekopa